Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Badania statyczne

Badania zakotwień taśm kompozytowych zostały wykonane na próbkach w skali 1:1. W pierwszych seriach badań przetestowano wytrzymałość doraźną zakotwień wykonanych wg technologii stosowanej w systemie NPS I. W kolejnych seriach badano zakotwienia wg technologii zmodyfikowanej na podstawie badań materiałowych opisanych w rozdziale Opracowanie zakotwień.
Próbki zakotwień zostały poddane próbie rozciągania osiowego w maszynie wytrzymałościowej Instron 1200 kN – J1D. Badania zostały przeprowadzone w warunkach sterowania przemieszczeniem. Podczas badań mierzone były w sposób ciągły przyrost siły rozciągającej oraz przemieszczenia siłowników. Pomiar tych wartości odbywał się przy użyciu wbudowanego w maszynie wytrzymałościowej zestawu tensometrów oraz indukcyjnych czujników przemieszczeń. Dodatkowo rejestrowano postać zniszczenia za pomocą specjalnej (tzw. szybkiej) kamery video umożliwiającej zapis 2300 obrazów na sekundę.
Na podstawie kolejnych serii dokonywano jeszcze drobnych modyfikacji technologicznych w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Celem było osiągnięcie powtarzalnej efektywności zakotwienia na poziomie 70% w odniesieniu do siły niszczącej taśmę, co zostało uzyskane w ostatniej serii badań.

Próbka zainstalowana w maszynie wytrzymałościowej

Badanie próbki i zarejestrowany moment zniszczenia przy użyciu kamery widocznej w tle


Badania zmęczeniowe

W drugim etapie przeprowadzono badania zmęczeniowe zakotwień opracowanych wg udoskonalonej technologii. Badania obejmowały 3 próbki w skali 1:1. Geometria próbek została specjalnie dostosowana do możliwości maszyny wytrzymałościowej za pomocą której realizowano obciążenia. Próbki składały się z części zakotwienia stalowego z wklejoną taśmą kompozytową i odcinka taśmy zakończonego płytkami aluminiowymi. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową Instron Schenck z pulsatorem. W kolejnych próbkach realizowano maksymalne obciążenie na poziomie odpowiednio 40, 45 i 50% siły niszczącej taśmę kompozytową. Stosunek siły minimalnej do maksymalnej był stały dla każdej próbki i wynosił 0,9.

Stanowisko do badań zmęczeniowych

Próbka zainstalowana w maszynie wytrzymałościowej


 
Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych
POIG.01.03.01-18-010/12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności