Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Most przez Wiar w Przemyślu był Pierwszym obiektem w Polsce wzmocnionym taśmami CFRP . Jest to obiekt żelbetowy, belkowy, o schemacie statycznym belki wspornikowej o parabolicznie zmiennej wysokości konstrukcyjnej i rozpiętościach teoretycznych przęseł 10,85 + 31,00 + 10,85 m. W przekroju poprzecznym mostu są 4 belki główne o szerokości 0,50 m i zmiennej wysokości od 1,80 m (w środku  rozpiętości) do 2,80 m (nad podporami) w rozstawie poprzecznym 2,50 m. Wzmocnienie było wymagane tylko w strefie środkowej belek przęsła nurtowego, Zastosowano zatem nową technologię wzmacniania, polegającą na przyklejeniu do dolnej powierzchni belek taśm CFRP. Z uwagi na nowatorski charakter przyjętej technologii wzmocnienia prace były prowadzone pod ścisłym nadzorem naukowym profesora Wojciecha Radomskiego.

 

Taśmy przygotowane do montażu

Przyklejanie taśm do konstrukcji

Kolejnym obiektem w którym do wzmocnienia wykorzystano taśmy węglowe a zarazem pierwszym obiektem w Polsce, do wzmocnienia którego zastosowano maty kompozytowe, jest most przez Kanał Bystry w Augustowie. Most został wybudowany pod koniec lat czterdziestych jako pięciodźwigarowa konstrukcja żelbetowa, monolityczna. Ustrój nośny mostu ma schemat statyczny belki swobodnie podpartej dwuwspornikowej, o rozpiętości teoretycznej 12,12 m i długości całkowitej 20,70 m. Konstrukcja nośna mostu składa się z pięciu belek głównych w rozstawie co 1,60 m o średniej wysokości 0,92 m, podwyższonej nad podporami do 1,32 m oraz szerokości 0,36 m. Podstawowym celem modernizacji mostu było wzmocnienie ustroju nośnego do klasy B wg PN- 85/S-10030.  Wzmocnienie na zginanie wykonano za pomocą taśm kompozytowych (po raz drugi w Polsce). Górne strefy belek wzmocniono przez przyklejenie (od góry − na płycie pomostu) w osi każdej z belek odcinków taśmy o długości 20,70 m, ułożonych symetrycznie względem środka płyty pomostu. Wzmocnienie stref podporowych belek skrajnych wykonano przez przyklejenie odcinków taśm o długości 5,80 m symetrycznie względem osi podparcia przęsła, w odległości 0,12 m od taśm wzmacniających belki na całej długości. Wszystkie odcinki taśm zakotwiono dodatkowo przez przyklejenie przy ich końcach z obu stron odcinków taśm o długości 0,60 m oraz przyklejenie takich samych odcinków w drugiej warstwie, również na długości 0,60 m.

 

Most nad Kanałem Bystrym  w Augustowie

Pierwsze zastosowanie systemu Neoxe miało miejsce na małym moście żelbetowym, (z 1948 r.) w Przęsławicach przez potok Pokojówka niedaleko Krakowa. Most ma długość 5,80 m i szerokość 8,20 m. Przęsło stanowi płyta żelbetowa o grubości 0,55 m, zbrojona jednokierunkowo prętami o średnicy 22 mm w rozstawie 0,18 m. Ponieważ nośność mostu była niewystarczająca w stosunku do wymagań administracji drogowej, zdecydowano o jego wzmocnieniu. Ze względu na bardzo prostą konstrukcję przęsła i dobrą jakość betonu wybrano metodę wzmocnienia taśmami kompozytowymi. Ponieważ konieczne zwiększenie nośności na zginanie przekraczało ponad 50% nośności aktualnej i wiązało się jedynie z niewystarczającą ilością głównego zbrojenia podłużnego, zdecydowano  o zastosowaniu sprężonych taśm CFRP dla podniesienia efektywności wzmocnienia mostu. Taśmy zastosowano także dla wzmocnienia płyty w kierunku poprzecznym (brak zbrojenia rozdzielczego), lecz bez ich wstępnego sprężenia, tj. przyklejanych biernie. Jako dodatkowe zbrojenie podłużne zastosowano 12 taśm o szerokości 60 mm i grubości 1,4 mm w rozstawie osiowym 0,80 m (w środkowej części płyty) oraz 0,56 m (w obu częściach bocznych). Taśmy miały długość 4720 mm i zostały wytworzone wraz ze stalowymi zakotwieniami.

Most przez potok Pokojówka w m. Przęsławice (małopolskie)

Przygotowanie do sprężania

Wiercenie otworów pod kotwy zakotwienia czynnego

Montaż kotew w zakotwieniu czynnym

Zamontowana taśma z zakotwieniem


 
Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych
POIG.01.03.01-18-010/12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności